Czasami zachodzi potrzeba wylogowania zdalnego użytkownika w domenie - np. zdarzyła mi się wielokrotnie sytuacja, nie mogłem się podłączyć do aktywnej sesji RDP z powodu bliżej nieokreślonego błędu usługi. Drugi przypadek to sytuacja logowania się na stacje robocze, na których...

Czytaj dalej