Amazon ostatnio zasypuje nas nowościami w swoich usługach. Jedną z nich, która może przemknąć niepostrzeżenie wśród tłumu, a która może bardzo ułatwić życie jest dodanie opcji walidacji certyfikatów w Certificate Manager przy użyciu rekordów DNS.

Jak to było dotychczas?

Dotychczas, aby zweryfikować...

Czytaj dalej