Cisco IOS posiada wbudowaną pełną obsługę serwera DHCP, dzięki czemu może on z powodzeniem "rozdawać" adresy klientom przyłączającym się do sieci. W artykule skonfigurujemy serwer DHCP.

Aktywowanie usług DHCP

Routery Cisco posiadają domyślnie uruchomioną usługę serwera/agenta przekazywania DHCP. Jeśli jednak usługa ta została wyłączona, możemy ją aktywować ponownie poleceniem:
Router(config)#service dhcp
Tak jak to już jest w routerach Cisco, poprzez poprzedzenie komendy słówkiem "no" możemy usługę wyłączyć.

Wykluczanie adresów

Domyślnie serwer...

Czytaj dalej