Mimo, że Windows Server 2008 zawiera specjalną rolę do zarządzania routingiem (rola Routing i dostęp zdalny), to jednak jeśli nie potrzebujemy zaawansowanego zarządzania routingiem i obsługi protokołów dynamicznego routingu istnieje znacznie prostszy sposób aktywowania routingu IP, który to sposób działa także na stacjach klienckich Windows. Czytaj dalej