nginxa można łatwo wykorzystać w roli load balancera, na którym jesteśmy w stanie zrealizować także dodatkowe usługi - np. dokonać terminacji połączeń SSL, dzięki czemu serwery aplikacyjne nie muszą się tym zajmować. Jest to szczególnie przydatne np. w node.js, gdzie oszczędzamy kod do obsługi HTTPS. Istotną zaletą takiego rozwiązania jest także możliwość centralnego zarządzania certyfikatami SSL, co w większych środowiskach jest dużym ułatwieniem. Czytaj dalej