W drugiej części serii artykułów przeglądowych o ciekawych komendach Windows XP zajmiemy się komendami związanymi z administracją systemem oraz komendami do obsługi plików.

Administracja systemem

at

Komenda at pozwala na ustalenia czasu wykonania danego zadania zarówno na komputerze lokalnym, jak i zdalnie, na komputerze do którego mamy uprawnienia. W najprostszym przypadku zaplanowania zadania sprowadza się do prostego:
at godzina polecenie

control

Uruchamia Panel sterowania (gdy wywołamy bez opcji) lub konkretny...

Czytaj dalej