Tworząc infrastrukturę opartą o kontenery Dockera wcześniej czy później (a raczej wcześniej) napotkamy problem dystrybucji prywatnych obrazów kontenerów w ramach klastra. Najprostszym rozwiązaniem jest wdrożenie własnego, lokalnego repozytorium dockera. W tym wpisie pokażę jak to zrobić korzystając z gotowego obrazu i systemu CoreOS (choć w praktyce może być to dowolny system z zainstalowanym Dockerem).

Czytaj dalej