Jednym z problemów jakie napotkałem podczas użytkowania OpenVPN był fakt, że połączenie automatycznie nie łączyło się ponownie po wybudzeniu systemu z stanu uśpienia lub hibernacji. Jednakże problem ten można bardzo łatwo rozwiązać przy użyciu systemowego Harmonogramu zadań. Czytaj dalej