Czasami zachodzi potrzeba wylogowania zdalnego użytkownika w domenie - np. zdarzyła mi się wielokrotnie sytuacja, nie mogłem się podłączyć do aktywnej sesji RDP z powodu bliżej nieokreślonego błędu usługi. Drugi przypadek to sytuacja logowania się na stacje robocze, na których to istnieje limit jednoczesnych połączeń. W każdym z tych przypadków zdalne wylogowanie użytkownika, bez znaczenia czy to my czy ktoś inny jest zalogowany, załatwia problem. Czytaj dalej